Per Anders Nordby – Myter – Tradisjoner – Strukturer

Arkitekt Per Anders Nordby (1936-2022) var en kunstnerarkitekt. Arkitektur skjer i spennet mellom reguleringsplaner, finansiering, ingeniørberegninger, formgivning og i beste fall, kunstneriske betraktninger.

Dette med kunstneriske betraktninger har i klassiske og romantisk byggekunst vært en selvfølge, men vi må huske at funksjonalismen og den moderne arkitekturen som ble skapt i Chicago på 1890-tallet, hos sine opphavsmenn, som Louis Henry Sullivan (1856-1924) og Frank Lloyd Wright (1867-1959), hele tiden var en kunstnerisk formgivning. Dette må vi ikke glemme i møtet med den kyniske vulgærfunkisen der nytte-kost betraktninger er enerådende, til stor skade for våre urbane omgivelser.

Men Per Anders Nordby var altså en arkitekt som hadde ett ben i det kunstneriske. Det som kjennetegner slike kunstnerarkitekter er at de er teknologisk og konstruksjonsmessig moderne i tilnærming, men samtidig er de godt inne i tradisjon. De trekker inspirasjon og lærdom ut av de eviggyldige prinsipper som ligger i spennet mellom geometri, topografi, klima og menneskenes sjel og kropp. Det er tross alt mennesker som bruker byggverkene. Dette er en viktig lærdom: at alt det vi er fortalt i avantgardens retorikk, at kunstnerisk fornyelse består i å destruere og forkaste tradisjonen, ikke stemmer. Nye uttrykk som ikke forholder seg positivt eller meningsfullt negativt til tradisjonen, gir ingen mening kunstnerisk eller kulturelt.

For Nordby var det bruken av geometriske strukturer og de variasjonsmuligheter som ligger i å spille med dem, som kjennetegner noen av hans mest kjente bygninger. Det sølvskimrende Prismet ligger i forlengelsen av Haugesgate i Engene i Drammen som åpnet i 1986 hadde flotte dekorasjoner av billedkunstner Barbara Vogler, som sammen med Nordby spilte på trekant og pyramideformen. Med en slik holdning blir geometriens stabilitet løsrevet fra stillstand og satt i bevegelse, en prosess som nettopp kjennetegner det skapende og lekende menneske.

Da Sullivan skapte det udødelige slagordet «form ever follows function», brukte han eksempler fra naturen, hestens skjønnhet når den sliter, svanens glideflukt, bekkens dansing ned søkket med steiner og små fall. Formen og funksjonen er både praktisk og uttrykker en nytteverdi, men funksjonen er den som hvert enkelt fenomen er skapt for å passe til, kraftige hester (form) til å trekke tung last (funksjon), slanke fugler (form) til lett glideflukt (funksjon) o.s.v. Funksjonalismens slagord er fullt av sjel, skjønnhet og poesi. Ikke glem dette når dere skal se Per Nordbys møbelskulpturer. Disse elementene kan både benyttes og spilles med. En geometrisk figur har et kraftfelt rundt seg, så selv i rette linjer og vinkler er det åpenhet, system og liv. Ut og inn, frem og tilbake, åpne og lukke: alt faller på plass, alt stemmer.

Kurator: Direktør Åsmund Thorkildsen

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00