Novemberutstillingen 2009

Pressemelding

VELKOMMEN TIL PRESSEVISNING AV  NOVEMBERUTSTILLINGEN 2009


STED: Drammens Museum, Lychepaviljongen
TID: Tirsdag 24. November kl 13.00

Buskerud Bildende kunstneres Novemberutstilling er en årlig begivenhet som nå vises for 32. gang. Den viser et bredt utvalg av kunstnere tilknyttet Buskerud fylke både profesjonelle og amatører. Utstillingen har åpen innsending, det er ikke et krav om utdannelse eller tilknytning til kunstnerorganisasjoner. Arbeidene blir juryert av styret i BBK.

I år leverte 121 kunstnere inn til sammen 281 arbeid, hvorav 43 kunstnere ble antatt med til sammen 48 verk. I tillegg viser juryens medlemmer ett verk hver. Av de antatte er 5 debutanter. (ikke vært med på Novemberutstillingen tidligere). Disse er:
Eli Lund, Drammen
Gunnlaug Moen Hembrey, Krokstadelva
Gunnborg B Presterud, Drammen
Tor Rafael Raael, Sande
Kari Ursin, Kongsberg

Denne utstillingen arrangerte BBK den  første gang i 1976. Dette i tråd med handlingsplanen om å bedre kjennskapet til kunst blant befolkningen i fylket. Siden har Novemberutstillingen blitt arrangert hvert år.  Først i Drammen kunstforening, og de siste årene i Drammens Museum. Den har blitt en populær utstilling som er godt besøkt, og en utstilling som blir brukt aktivt i forhold til formidling av kunst i skolene.

Årets utstilling har en stor bredde i både i materialbruk og utrykk, og dekker de fleste fagområder innen kunsten med både maleri/tegning, grafikk, skulptur, foto og  video/performance.

Åpning av utstillingen vil finne sted TORSDAG 26. NOVEMBER KL 19.00.
Der vil det også bli utdelt en pris til utstillingens mest markerte verk. Prisen er juryert av Norske Billedkunstneres Nasjonale Jury/Stipendkomité og prisen på 10 000,- kr er i år gitt av egne midler.


VELKOMMEN TIL PRESSEVISNING OG UTSTILLINGSÅPNING!

Mvh Styret i BBK

v/styreleder Mona Skjønhaug
Mob. 40 46 60 66

21. november 2008 – s

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00