Novemberutstillingen 2007

Pressemelding BBK 2007

I år markerer Novemberutstillingen sitt 30 års jubileum.
Den 28.mars 1976 ble Buskerud Bildende Kunstnere opprettet. Møtet fant sted på Ringerike Folkehøgskole med nå avdøde Asle Raaen som  primus motor for å få i gang et interimstyre. Allerede året etter arrangerte BBK sin første utstilling. Dette i tråd med handlingsplanen om å bedre kjennskapet til kunst blant befolkningen. Siden har Novemberustillingen blitt arrangert hvert år. Flere år i Drammens Kunstforening, og nå de siste årene i Drammens Museum.

Novemberutstillingen er en årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere (BBK).
Alle som er bosatt i Buskerud, eller som har tilknytning til fylket kan sende inn arbeider.
Utstillingen holdes i Drammen Museums lokaler, Lychepaviljongen og støttes økonomisk av Buskerud fylkeskommune. De innsendte arbeidene juryeres av BBK`s jury. Museet står for montering av utstillingen.

Novemberutstillingen er BBK`s årlige arrangement og er den 30 i rekken. Utstillingen har til hensikt å vise et tverrsnitt av hva som rører seg av billedkunst i Buskerud fylke. Utstillingen er juryert av styret i BBK som består av: Mona Skjønhaug, Eva Rydhagen, Barbara Vogler, Jarle Rosseland og Eva Haglund.

Til årets utstilling er det sendt inn.324 arbeider av186 kunstnere.  95 kunstnere er med på utstillingen.

Det er 12 debutanter. Utstillingen viser et variert uttrykk i forskjellige teknikker hvor hovedparten utgjøres av 2-dimensjonale arbeider.

Pressevisning tirsdag 20/11 kl. 11.00 i Drammens Museum

Utstillingen åpner torsdag 22.november kl. 19.

Sommeråpent:
Mandag til søndag kl. 11.00 - 15.00