Novemberutstillingen 2004

Pressemelding

Åpning torsdag 25.november kl.19.00 i Lychepaviljongen i Drammens Museum Utstillingen varer til 19.12.04
Novemberutstillingen og Norske Kunsthåndverkere Buskeruds Årsutstilling er begge årlige utstillinger arrangert av henholdsvis Buskerud Bildende Kunstnere  og Norske Kunsthåndverkere avd. Buskerud.
Alle som er bosatt i Buskerud , eller som har tilknytning til fylket kan sende inn arbeider. 
I år samarbeider de to organisasjonene om en felles utstilling.
Utstillingen holdes i Drammens Museums lokaler, Lychepaviljongen og støttes økonomisk av Buskerud Fylkeskommune. De innsendte arbeidene innen billedkunst juryeres av  BBKs jury, og de innsendte arbeider innen kunsthåndverk juryeres av NK-Buskeruds jury. De to juryene står også for montering av utstillingen.

BUSKERUD BILDENDE KUNSTNERES
Novemberutstilling 2004
Novemberutstillingen er BBKs årlige arrangement og er i 2004 den 27. i rekken. Utstillingen har til hensikt å prøve å vise et tverrsnitt av hva som rører seg av billedkunst i Buskerud fylke. Utstillingen er juryert av styret i BBK som består av :
Barbara Vogler, Eva Rydhagen, Lena Akopian, Vemund Tollefsen og Kristin Skagen

Til årets Novemberutstilling er det sendt inn 299 arbeider av 170 kunstnere.
64 arbeider er antatt og 61 kunstnere har levert disse arbeidene.
På grunn av mindre utstillingsplass var antallet innleverte arbeider i stedet for maks 3 pr kunstner redusert til maks 2 arbeider. Antallet utstilte arbeider av billedkunstnerne er noe mindre da vi i år deler plassen med kunsthåndverksutstillingen, men til sammen blir det en like stor utstilling.
Det er 16 debutanter blant de antatte hvilket lover godt for tilveksten på den kunstneriske arenaen i fylket. Utstillingen viser et variert uttrykk i forskjellige teknikker hvor hovedparten utgjøres av maleri, men her er også både, grafikk, tegning, foto, skulptur og andre teknikker representert.

NORSKE KUNSTHÅNDVERKERE AVD.BUSKERUD
Årsutstilling 2004
Utstillingen prøver å vise kunsthåndverk fra Buskerud av høy kvalitet i det respektive år. Utstillingen er juryert av NK-avd.Buskeruds jury som består av: Ingegjerd Mandt, Kristin Ophus, Solfrid Tormodsgard.

Vi måtte begrense søknadsmengden til 3 arbeider pr. kunstner i år p.g.a. mindre tilgjengelig plass. De fleste kommuner var representert blant søkerne, men med en hovedtyngde fra kommunene i nedre del av fylket. Det var spesielt stor søknad med glassarbeider i år, så det tyder på stor aktivitet innefor dette feltet i fylket. Årstutstillingen viser forøverig arbeider innen leire, metall, tekstil og tre.

I år er det sendt inn 96 arbeider av 44 kunstnere . Av disse er 33 arbeider antatt, arbeider av til sammen 24 kunstnere.

Det er 3 debutanter blant de antatte kunstnerne.

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00