Nøstetangen-rommet

Nøstetangenrommet viser glasskunst fra 1700 tallet med Bacchuspokalen gravert av H. G. Köhler som høydepunkt.

Her vises også en stor samling av den sjeldne Drammensfajansen, foruten praktstykker av sølvkrus og tinnvarer.

Nymonteringen (2001-) av Drammens Museums samlinger av gammelt norsk glass, drammensfajanse, sølv og tinn, viser et tyngdepunkt i museets samlinger. På hver av disse områder besitter museet noe av landets største og fineste offentlige samlinger. Gjenstandene fra krystallverket på Nøstetangen glassverk (1743-77), Aas grønne glasshytte (1744-62), Hurdel verk (1762-1820) og Gjøvik glassverk (1820-) er meget omfattende.

Samlingen av drammensfajanse består av varer produsert ved Bruuns fajansefabrikk i Drammen (1760-80). Fabrikkens produkter har likhetstrekk med den andre norske fajansefabrikken, Herrebø ved Halden, men var i drift dobbelt så lenge. De bevarte produktene er få og sjeldne. Samlingene av sølv og tinn er av samme høye kvalitet som laugshåndverkere frembrakte også i andre norske byer i 16-17-1800-årene.

Utstillingen er åpen hele året.

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00 (ettermiddag fra 15.00 – 18.00 gratis adgang)

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00