Når byen brenner

Utstillingen tar utgangspunkt i den store bybrannen i Drammen i 1866 og vil vise hvilke endringer bybrannen førte med seg.

En bybrann betyr en brann som ikke lar seg stanse ved menneskelig innsats og som ikke opphører før et helt bystrøk eller en hel by er brent ned til grunnen. I de gamle tette trebyene var bybranner en kalkulert risiko.

Drammens nybygde brannstasjon i mur med slangetårn ved torget på Bragernes var så vidt ferdig før storbrannen i 1866. Vanntrykk, teknologi og ressurser var likevel helt utilstrekkelig da storbrannen brøt løs i kraftig vind i 12.-13. juli 1866. Store deler av Bragernes brente, hele 388 eiendommer. Da halve Bragernes fra Øvre Sund til Lierstrand ble omgjort til en rykende branntomt ble det mulig å planlegge et helt nytt bysentrum med et nytt gatemønster.

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00