Jubileumsutstillingen 2011

Utstillingen er i to deler, henholdsvis i de to utstillingsrommene i Lychepaviljongen og hele første etasje i Museumsbygningen.

Utstillingen i Museumsbygningen er åpen for publikum i perioden 18. mars – 31. desember 2011, mens utstillingen i Lychepaviljongen er åpen fra 18. mars – 30. oktober 2011.

Jubileumsutstillingen er den offisielle utstillingen til feiringen av Drammens 200 år som by. En by er en kompleks størrelse som endrer seg og utvides, og oppleves som et samspill mellom menneskene som bor der, hendelser i byrommene og i forholdet til den fysiske utformingen av bygninger, gateløp, plasser og parker. Mye av det som skjer i en by er lite bemerkelsesverdige hendelser og som fort går over i fortidens glemsel. For å kunne forstå en by og kunne gripe den som en meningsfull, dynamisk helhet, må man gjøre seg kjent med og bruke de arenaer og steder som har en viss fysisk permanens og som har en betydning over lengre tid. Steder som mange er innom og bruker og som gjør det mulig å knytte felleskapsbånd, skape minner og gi identitet. For i det hele tatt å kunne vise i en utstilling hva Drammen er og har vært, har vi derfor valgt ut noen temaer som kan være med på å gi byens borgere en felles kunnskap om og forståelse av hvordan byen har utviklet seg til å bli det den er i dag.

I Museumsbygningen er viktige samfunnsområder fremstilt gjennom bilder, tekster, gjenstander og tablåer. Viktige temaer som skipsfart, havnevirksomhet, skipsbyggeri, seilmakeri, trelast- og industriproduksjon er viet egne avdelinger på utstillingen.  I alle samfunnsområder har det utviklet seg sosiale miljøer og selvforståelse, ikke minst gjennom foreningsliv, kulturliv, kirkeliv og friluftsliv. Skolehistorien og byens religiøse historie er fremstilt. Av særegne temaer som blir fremhevet er byen under krigen og hvordan kvinnefrigjøringen artet seg hos oss. Siste avdeling i den kronologisk oppbygde utstillingen i Museumbygningen er viet mangfold, der nyere tids innvandring sees i perspektiv av Drammens lange innvandringshistorie.

I Lychepaviljongen er det byens fysiske utforming og arkitekturhistorie som er temaet. Med byplaner og oppmålinger som grunnlag kan publikum se hvordan byen har vokst. De viktige periodene i byhistorien er vektlagt, som den klassisistiske og barokke trehusbebyggelsen på 1700- og 1800-tallet, over den historistiske murbyen som reiste etter bybrannen i 1866, videre den store given innen skolebygging fra 1893-1919, samt nybarokken og nyklassisismen på 1910- og 20-tallet som rundt 1930 gikk over i funkis. Drammen er en viktig funkisby i norsk sammenheng, og dette kommer tydelig frem på Jubileumsutstillingen. Dette føres videre i en bred presentasjon av den store moderniseringen av sentrum på 1950- og 60-tallet og utvidelsen med havebyer og New Towns i byens randsoner. Avslutningsvis vises noen av de viktigste nyere byplanene og den nye given ved å gi nytt liv til elvebreddene og byggingen av nymoderne boligblokker og institusjonsbygg langs elven og midt i byens sentrum.

I tillegg til flere hundre store fotografier spesialprodusert til utstillingen og infotekster, er det laget profiler av noen enkeltpersoner som har vært med å sette sitt preg på byen. Det er også 9 flatskjermer som viser utfyllende billedspill der byens historie fortelles digitalt med til sammen ca. 1000 bilder. Utstillingen formidles også på ipod som publikum kan låne mens de går gjennom utstillingen. Museet har designet en helt ny utstillingsarkitektur i Museumsbygningen og det er utviklet et farve- og designprogram som går igjen i alt trykt materiale, som organisasjonsprinsipp i utstillingen og på bannere og flagg til de nye flaggstengene og veggseilet som vil kalle på oppmerksomhet og inviterer publikum inn for å oppleve Drammens historie gjennom 200 år.

Hele museets stab har vært med på å gi form og innhold til dette prosjektet. Vi har hatt Jo.Sellæg som ekstern medarbeider i produksjonsteamet og både miljøet rundt de skolehistoriske samlinger og det lokalhistoriske miljøet på Tangen og Åskollen har lånt ut gjenstander og bilder og vært med på å gi utstillingen dens form.

Dette er en utstilling med så mange påminnelser og så mange innfallsvinkler og nyprodusert kunnskap om byens historie, at det vil ta lang tid å fordøye den. Utstillingen innbyr derfor til flere besøk gjennom jubileumsåret. Utstillingen er åpen hver dag i mange måneder og den gir en førsteklasses mulighet for drammenserne til å bli kjent med byen sin, om hvordan den har vært og hvordan den har utviklet seg til å bli det den er i dag. Eldre og unge, nye og gamle drammensere vil kunne finne ting å glede seg over, og Jubileumsutstillingen vil by på nye perspektiver og opplevelser for alle som kommer for å se den.

Prosjektleder har vært Åsmund Thorkildsen, men de forskjellige aktørene har hver i sær hatt ansvar og frihet til å forme innholdet og presentasjonen i sine avdelinger.

Sommeråpent:
Mandag til søndag kl. 11.00 - 15.00