Jensen & Skodvin i Nøstetangenrommet

Utstillingen er en presentasjon av en banebrytende Sommarbustad på Vestlandet. Samtidig med utstillingen blir det utgitt en publikasjon om byggverket i serien asBUILT på Pax Forlag.

Tips om tegn

Denne utstillingen presenterer et byggverk tegnet av arkitektene Jensen & Skodvin. Drammens Museum har arrangert arkitekturutstillinger tidligere, men dette er første gang arkitektur presenteres i soloprosjektet i Nøstetangenrommet. Utstillingsprogrammet kurateres av Åsmund Thorkildsen og det har tidligere vært vist maleri, skulptur, installasjon, fotografi, video, dans (video), tekstil, keramikk, glass, mote og metallkunst der. Og nå er det endelig arkitektur. Det eneste kriteriet for at kunstnere inviteres til å stille ut i Nøstetangenrommet er at de er fremragende utøvere innen sitt felt. Poenget er å prøve ut hvordan en utstilling av kunst laget i vår samtid kan spille med og mot de vakre 1700-tallsgjenstandene som rommet huser til daglig. En utstilling her er alltid en bevisst iscenesettelse, der møtet mellom ulike tider og uttrykk skal virke meningsfullt og berikende på opplevelse og refleksjon.

Jensen & Skodvin arkitekter hører med til en gruppe norske arkitektkontor som har en internasjonal betydning. Ikke bare har de tegnet anlegg i land som Østerrike, Japan og Kina, deres arbeider blir også internasjonalt publisert. Spesielt i Japan er det stor interesse for deres verk. Av de mest kjente byggene nevnes Mortensrud kirke (2002), Cistercienserklosteret for Mariasøstrene på øya Tautra i Trondheimsfjorden (2005), Spahotell i Bad Gleichenberg i Østerrike (2008), Gudbrandsjuvet Landskapshotell og servicebygg og utsiktsplattform samme sted (2008). De har flere prosjekter i norske turistveier i tillegg til Gudbrandsjuvet, som Liasanden rasteplass og utsiktsplattformer på Ropeid og Mefjellet. De har tegnet lokalene for DOGA, norsk arkitektur og designsenter, et rehabiliteringsprosjekt fra 2005 som fikk strålende mottagelse den gang. I tillegg har de tegnet noen originale eneboliger, boligkomplekser og to T-banestasjoner i Oslo (Sinsen og Storo stasjoner).

Men, deres kanskje mest sensasjonelle byggverk er Sommarbustad i Storfjord på Sunnmøre. Det er dette bygget, som etter flere års tegneprosess og bygging ble ferdigstilt i 2013, som er tema for denne utstillingen. Målet for Drammens Museum har vært å kunne lage den ultimate arkitekturutstilling. Problemstillingen var: Hvordan gi en så utfyllende som mulig re-presentasjon av noe som ligger på en fjellhylle 70 meter over en Vestlandsfjord og som er et meget komplekst byggverk, i form av en utstilling på et museum? For å få til det måtte for det første byggverket være av internasjonal toppklasse. For det andre måtte rommet være velegnet, noe Nøstetangenrommet er med sin fortettede atmosfære: Ett byggverk, ett rom.

Gjenstandene i Nøstetangenrommet er beregnet på bruk og de er derfor i menneskelig målestokk, tilpasset hånden og de nære sosiale relasjoner. Et byggverk som Sommarbustad er rammen rundt menneskelivet, som også leves i menneskelig målestokk. For å kunne re-presentere et byggverk måtte derfor dette med målestokk i forhold til tilskueren tas med i tenkningen under planleggingen av utstillingen. Derfor er det laget en stor modell, utført av Erik Schmidt i Hamburg, en av Europas ledende modellbyggere, som også lagde alle modellene til museets Bjarne Thinn Syvertsen-utstilling i 2008. Modellen av Sommarbustad er så stor at det akkurat var mulig å få den inn i bygningen med to centimeters margin og dørblader hengslet av for å gi nødvendig plass. Modellen har en størrelsesorden lik store bruksgjenstander og møbler. Publikum kommer tett på og får dermed en førsteklasses mulighet til å betrakte modellen i en målestokk de kan forholde seg tredimensjonalt til, men innen den velkjente betraktnings- og omgangsformen. Denne vekslingen hos publikum mellom syn, hjerne og kropp i bevegelse, er det viktig å spille på i en utstillingssammenheng. At de gjenstander som er permanent stilt ut i Nøstetangenrommet er et resultat av naturforekomster (sand, vann og fyringsved) og en teknologisk produksjonsprosess, vil også det kunne belyse det materielle og prosessuelle i et byggverk som til de grader forholder seg til og tolker denne enestående tomten langt inne i en Vestlandsfjord.

For å vise bygningens sensasjonelle – rett og slett sublime – situasjon og stemning, viser utstillingen 12 store farvefotografier, tatt av fotograf Nils Vik. Disse fotografiene er kopiert opp i et så stort format som teknologi og rom tillater. Ved at disse er så store vil publikum kunne oppleve noe av den synsopplevelsen man har når man er i selve sommerboligen.

Dette stedet er så spesielt og uvanlig at det åpner for en poetisk betraktning. Det ligger mellom fjordflate og himmel på en furukledd hylle mot dramatiske fjell. For å kunne oppleve det som en storfugl eller en ørn – og det er ørn i dette landskapet – har vi bedt kunstner Anders Eiebakke om å skape et kunstverk som er en filmatisk tolkning av Sommarbustad. Filmen vises på en relativt stor skjerm og vi kan følge fugleblikket idet dronen med kameraøye letter fra riksveien som går på en hylle i skrenten, flyr opp mot Sommarbustad og begynner å kretse rundt og over bygget. Dronen flyr høyt, drar utover fjorden og glir innover igjen for å ende sin flytur inne i bygget.

På egen skjerm vises et billedspill med fotografier av tomta før bebyggelse, noen bilder tatt under bygging, samt et utvalg av tegningene. Tegningene er påført håndskrevne kommentarer og detaljanmerkninger i tusj og dette gir et innblikk i den skapende prosessens dynamikk, en prosess som fortsetter gjennom hele byggeperioden. Det er godt over 1000 tegninger til dette komplekse byggverket. I naborommet er det lagt ut fem store permer med fotostatkopier av hele 1052 tegninger. Her gis publikum en enestående mulighet til å bli kjent med bygget ned i minste detalj.

Jensen & Skodvin arkitekter kommer fra Knut Knutsen- og Sverre Fehn-tradisjonen i norsk moderne arkitektur. Men de har også et sideblikk til den internasjonale modernismen med Ludwig Mies van der Rohe i spissen. Deres særpreg kommer imidlertid av at de arbeider utfra den nye regionalismens bruk av lokal landskapsforståelse og stedets materialer. Deres bygninger viser en utpreget nordisk følsomhet, med et tydelig sideblikk til japansk tradisjon og den amerikanske modernismen slik den ble utviklet i Midtvestens og Vestkystens organiske arkitektur tidlig på 1900-tallet.

Sommarbustad er bygget på stolper, tomta er så å si uberørt og det er nesten ikke hugget trær. En del av fjellet bak danner den beskyttende 6 meter høye bakveggen i dagligstua. Fjellveggen er inne i rommet! Arkitektene har skapt et variert lysklima som gir forskjellige stemninger etter som døgnet og årstiden skifter. Materialene er tre, betong, jern og glass. I dette unike byggverket vises også en ny-ekspresjonistisk tendens. Struktur både i plan og snitt dannes i møtepunktet mellom kryssende diagonale linjer som igjen viser en stjerne- eller krystallstruktur. Denne stjernen er grepet høyt over fjorden og bygget er både poetisk, respektfullt og overveldende, kort og godt et kunstverk. Sommarbustad er et essay i banebrytende, eksperimentell arkitektur.  Forlaget PAX gir i forbindelse med utstillingen ut en monografi om Jensen & Skodvins Sommarbustad i serien asBUILT, der byggverket tolkes arkitekturhistorisk og presenteres med hundrevis av bilder og tegninger.

Åsmund Thorkildsen

museumsdirektør

Pressemelding

Drammens Museum inviterer pressen til å se utstillingen Jensen & Skodvin i Nøstetangenrommet ved Drammens Museum, torsdag 27.november kl.1700.

Dette er en arkitekturutstilling utenom det vanlige. Det sensasjonelt originale byggverket Sommarbustad (2007-2013) presenteres ved fotografier, modell, film og tegninger i en ramme av førsteklasses kunstindustri fra slutten av 1700-tallet.

Vedlagte Tips om Tegn gir mer utfyllende opplysninger om byggverket og utstillingsprosjektet.

Forlaget PAX gir i forbindelse med utstillingen ut en bok om byggverket i serien asBUILT

Leder bak teamet hos Jensen & Skodvin, Jan Olav Jensen,vil være tilstede på pressevisningen.

For utfyllende opplysninger om utstillingen, vennligst kontakt utstillingens kurator, Åsmund Thorkildsen på telefon 97 50 04 45.             

Fotografier: Nils Vik

En filmatisk tolkning av byggverket: Anders Eiebakke

Modell: Erik Schmidt, Hamburg

Åpning torsdag 27. november kl 19.00

Utstillingen åpnes av Martin Braathen, redaktør i Arkitektnytt.

Servering i Lychepaviljonen fra kl 20.00

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00