Havekunst på utstilling

«Havekunst på utstilling» er navnet på en stor havehistorisk utstilling i Lychepaviljongen, der det presenteres både kjente og ukjente haver fra landsdelen og som formidler den europeiske innflytelsen på norske hager og parker, fra 1600-tallet og frem til i dag.  Utstillingen vil bestå av blant annet kart, foto, film, malerier, have-modeller, planter og interiør.

Tidligere var haver helt nødvendige deler av en husholdning, enten det var på landet eller i byen, Gårdene hadde små eller store haver: Urtehaver, kjøkkenhaver, frukthaver og blomster- og prydhaver som forsynte folk med nødvendige produkter. Dyrkningsmetoder ble utviklet til et nivå som vi i dag vanskelig kan forestille oss. Samtidig ble haver også praktisert som en kunstform fra en bred og lærd litteratur.

Den faglige bakgrunnen for utstillingen presenteres parallelt i en bok. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom initiativtager Drammens Museum og Telemark Museum, Vestfoldmuseene og Østfoldmuseene. Hovedtema er hvorledes havene utviklet seg og skiftet karakter gjennom flere hundre år, og hvordan resultatet har blitt til de beplantningsmåter vi i dag kan registrere i våre private og offentlige rom.

Sommeråpent:
Mandag til søndag kl. 11.00 - 15.00