Gram samlingen

Vises kun digitalt

Denne samlingen vises kun på vår nettside. Som en foreløpig presentasjon legges portrettene ut kronologisk sammen med noen andre gjenstander fra familien.

Drammens Museum har fått  en samling portretter som har vært i familien Grams eie. Deler av samlingen har hørt til på Ask gods, Ringerike der familien har hatt tilknytning. Portrettene er fra 1700-, 1800- og 1900-tallet og viser medlemmer av borgelige embetsfamilier Gram, Boll, Munch, Stabell, Krefting, Gulla, Thorup, Ridder og Zelling, slekter med tilknytning til Ringerike. De fleste av portrettene er malt av toppene innenfor samtidens norske og danske portrettkunst.