Drammen Kunstforenings utstilling 2023

SANGER FRA ANTROPOCEN

Tom Gundersen og Ingvar Gundersen

Det blir stadig vanligere å tenke at den menneskelige innvirkning på naturen er av en slik grunnleggende art at den kan betegnes som en egen geologisk epoke: Antropocen. Et av de viktigste spørsmålene i vår tid er hvordan vi skal forstå vårt forhold til naturen og hvordan det påvirker måten vi behandler den på. Denne erkjennelsen danner bakteppet for dette samarbeidsprosjektet.

Tom Gundersen viser en større grafisk serie han kaller BIOPHILIA. Dette er et begrep som ble lansert av den kjente biologen Edward O. Wilson i boka Biophilia fra 1984. Han bruker begrepet om vårt bånd til alt annet liv, og det er også dette som er inspirasjonen bak grafikkserien til Tom Gundersen. Serien skal minne oss om at vi først og fremst er en del av en stor vev av livsformer, en art blant andre arter. Arter som vi nå er i ferd med å fortrenge på grunn av vår hensynsløse livsform. I trykkene flettes menneskets ansikt sammen med organiske former: celler, sansereseptorer, embryologiske former og hjernestrukturer. Inspirasjonen til den store formrikdommen i trykkene kommer ikke fra kunsthistorien, men fra et annet område av kulturen, nemlig plansjer og illustrasjoner i en omfattende biologisk litteratur. Særlig tegninger gjort ved hjelp av mikroskop viser en fantastisk formverden, som gir mulighet for en videre bearbeiding i grafiske trykk. Tom Gundersen har gjennom de siste årene utarbeidet et stort arkiv av trykkplater med biologiske former, og fra disse trykker han lag på lag. Resultatet er unike trykk, som ikke fungerer enkeltvis, men inngår i tematisk bestemte helheter.

Ingvar Gundersens arbeider kretser rundt forholdet mellom kultur og natur, hvor den menneskelige kultur i form av utnytting av naturresurser er kommet til et punkt hvor naturens økosystemer er truet. Dette prosjektet handler om det ukontrollerbare i naturen, den naturen som har sine egne lover, sin egen uutgrunnelige mystikk og sin egenverdi uavhengig av nytteverdien for oss mennesker, samtidig som vårt blikk på naturen alltid er farget av språk, kultur og historie. Den menneskelige fornuft og rasjonalitet, forstått som geometri, mønstre, orden og system, settes opp mot naturens «frie» og viltvoksende former, representert ved skog, kratt og villnis. Arbeidene går i dialog med formuttrykk fra kunsthistorien, folkekunsten og religiøs kunst. Den fysiske verden av «ting» blandes med maleriets «illusjoner», der konkrete, fysiske relieffer kobles mot  billedlige fremstillinger av natur. De ulike elementer settes gjerne sammen til serier, diptyker og triptykker. Enkelte arbeider strekker seg ut i rommet som skulptur, objekt og installasjon.

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00