Det Faste Galleriet

Det Faste Galleriet viser norsk malerkunst fra J.C. Dahl til i dag. I de ti farvesatte kabinettene er det laget små kunsthistoriske miljøer. Et rom er viet Hans Heyerdahls bilder.

Drammens Museum har en stor Heyerdahlsamling, med noen av hans hovedverk, som Badende gutter og Fiskergutten (midten av 1880-tallet). Et kabinett viser eldre europeisk kunst (1700-talls stilleben, byprospekter og portretter), ett er viet nasjonalromanikken (I.C.Dahl og Hans Gude), mens verk fra tiden i Düsseldorf og München i et rom fører over i den franskinspirerte naturalismen i et annet. Museet har utsøkte verk av Zartmann- og Matisse elevene (Harald Sohlberg, Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen), og et rom er viet 1920-tallets og mellomkrigstidens art deco og nye saklighet (Maurice de Vlaminck, Torstein Torsteinson og Roar Matheson Bye). Tilslutt kan man i et rom se bilder med temaer fra arbeidslivet og livet i byen og gården, og det er her tendenskunsten har fått plass. Avslutningsvis vises høydepunkter fra museets samlinger av moderne kunst (Gunnar S. Gundersen, Ole M. Bakken, Bård Brodersen og Jakob Schmidt), samt Scandinavian Design innen glass, keramikk og emaljert metall.

Museet har lagt vekt på at arbeidene fremstilles i meningsfulle sammenhenger, der kunst og kunsthåndverk ses i sin kulturelle sammenheng. Designen av utstillingskabinettene og farvesettingen er gjort av Åsmund Thorkildsen og målet har vært at bildene skal vises slik at deres estetiske kvaliteter kommer maksimalt godt frem. Nymonteringen er ledsaget av tekster som gir en enkel formidling av hovedtrekkene i norsk kunsthistorie slik den kan oppleves i Drammens Museum.

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00