Dale Chihuly at Drammens Museum

Dale Chihuly, Drammens Museum Chandelier, 2012

Hvordan havner noe så uventet og vakkert i trapperommet i Drammens Museum? Denne praktfulle glasskulpturen, som er skapt av den amerikanske kunstneren Dale Chihuly (f.1941) . Før vi svarer på det spørsmålet, litt om kunstneren: Dale Chihuly har sitt studio og Hot Shop i Seattle. Chihuly regnes i dag som verdens ledende glasskunstner. Med utgangspunkt i studioglass og postminimalisme på 1960-tallet, har han utviklet et særegent formsprog og står i dag for et svært variert og omfangsrikt kunstnerskap. Kunstinteresserte har de siste tiårene sett stadig mer ekstravagante og enestående arbeider og installasjoner signert Chihuly. Han har nå lagt hele kunstverdenen for sine føtter og stiller ut i prestisjefylte privatgallerier, som Marlborough Gallery i New York, og han stiller ut i stor målestokk på verdens ledende kunstmuseer, som det nye De Youngmuseet i Golden Gate Park i San Fransisco (tegnet av stjernearkitektene Herzog og de Meuron) og i nybygget til det velrenommerte Boston Museum of Fine Arts (tegnet av selveste Normann Foster). Han har laget store utendørsprosjekter i Venezia, Las Vegas og andre steder, og hans verk pryder i dag alt fra museumssamlinger, privathjem, byrom, operahus, hoteller og kasinoer. Chihuly har i tillegg til sitt virke som kunstner – han arbeider også med tegning og maleri – vært med å bygge opp et miljø for glasskunst i Washington State, der Pilchuck Glass School siden 1971 har hatt stor betydning for rekruttering og utvikling av glasskunstnere. Med denne virksomheten har han vært sentral i å gjøre Seattle, og området rundt fødebyen Tacoma og resten av den amerikanske nord-vestkysten til et av de sterkeste miljøene for dagens internasjonale glasskunst. I Tacoma finnes det nå et nytt Museum of Glass, tegnet av den betydelige kanadiske arkitekten Arthur Erickson og åpnet i 2002. Byen Seattle har satset stort på formidlingen av Chihulys kunst ved å bygge det nyåpnede Chihuly Garden and Glass i Seattle Center, rett ved foten av det berømte Space Needle-tårnet, bygget til Verdensutstillingen i 1962 og fremdeles et populært turistmål. Chihuly Garden and Glass har både en stor samling innendørs og en installasjon av til dels monumentale glass-skulpturer i den spesialtegnede glasspaviljongen og haven rundt selve museumsbygget.

Chihuly arbeider i team. Hans verk er av en slik størrelse og kompleksitet at en rekke førsteklasses glassblåsere og teknisk personell samarbeider med han om realiseringen av glasskulpturene og installasjonene. Det er ganske utrolig at Drammens Museum har kunnet få til noe så spektakulært som denne hengende glasskulpturen, en «lysekrone uten lys», men en håndblåst skulptur som mottar og reflektere lys fra omverdenen, i form av dagslys og spesialtegnet elektrisk belysningsoppsett. Det er stor internasjonal etterspørsel etter Chihulys glass-skulpturer. Drammens Museum Chandelier er et verk i forlengelsen av den gigantiske Chandelier som ble montert under den store kuppelen i Victoria and Albert Museum i London i 2001. Som hos oss ble dens farver og komposisjon bestemt av trapperommets karakter og størrelse. Veien frem til ferdig montert skulptur har vært lang. Fagfolk som reiser en del internasjonalt har fulgt Chihuly lenge. Men den hendelsen som gav startskuddet til prosjektet i Drammens Museum går nesten 10 år tilbake i tid, til et besøk i det nylig åpnede glassmuseet i Tacoma. Drammens Museums direktør, som har vært prosjektleder, var invitert til Pasific Lutheran University for å holde forelesning ved Norway Days. Det var festmiddag i glassmuseet og et stort veggarbeid av Chihuly var stilt ut. Verket var en knallgul kaskade av håndblåst glass, og virkningen var overveldende: «Hvordan er det mulig å skape noe så overveldende vakkert! – Er det i det hele tatt mulig å få til noe sånt?» Hos en museumsdirektør i et museum med en fabelaktig samling 1700-tallsglass kom tanken: Er det mulig å få til noe med Chihuly i Drammen?

Det virket der og da som en fjern drøm, som noe for stort, kostbart og komplisert. Under Norway Days–seminaret traff Museets representant en gammel kjenning fra Drammen, den gang som nå, norsk konsul i Seattle, Kim Nesselquist. Der og da ble det ikke snakket så mye om et Chihuly-prosjekt. Men tanken fortsatte å inspirere og det ble Nesselquist som noen år senere greide å åpne døren til Chihuly selv og hans team, noe som i seg selv er litt av en bragd og helt avgjørende for det som skulle skje. Representanter fra Drammens Museum og dets samarbeidspartnere i norsk akademia og museumsverden har de siste årene besøkt kunstneren ved flere anledninger, men tanken på å få en permanent skulptur her begynte først å ta form for to år siden. Ved disse studiobesøkene har mange forslag vært diskutert. Hele tiden har Chihuly vært interessert i å gjøre noe i Norge, siden dette var første gang noe slikt ville skje. Da vi begynte å diskutere en «hengende glasskulptur» i det store trapperommet, glimtet det raskt til hos ham: det var der han ville skape et verk. Det har etter dette vært en flott dialog med kunstneren. Han tok utgangspunkt i rommets lys og farver, samt samlingen av historiske speil og klassisk og barokk malerkunst. Han utarbeidet tre forslag for Drammens Museum og diskuterte farvevalg med oss. Resultatet av dette ser dere nå. Skulpturen er satt sammen av 180 individuelt blåste deler. Det veksler mellom kuleformer og mange, buktende, luende glasstunger. Formen på hver av disse er et resultat av at den glødende glassmassen er presset ned i stålformer med ulike rillemønstre, før hver del er blåst og håndformet til den langstrakte, vridde formen. Det er laget et stålskjelett som hver av delene er festet til med ståltråd. Selve monteringen skjedde i begynnelsen av august 2012 og er i seg selv et kunststykke, og det er utført fra stilas i trapperommet av kunstneren og musikeren Jeff Gerber, som i 16 år har arbeidet i Chihuly Team.

Dale Chihulys henter sin inspirasjon først og fremst fra selve prosessen og de muligheter som ligger i å blåse farvet glass. De former som kommer ut av det er imidlertid ikke bare bestemt av glassblåsingens fenomenologi. Han henter inspirasjon til form både fra naturen og kulturen. Det er særlig det marine liv fjordarmer og sundene mellom øyene rundt Tacoma og Seattle som inspirerer til hans Sea Forms (sjøformer), eller de kalde vintrene i fjellkjedene bak, med sin snøsmelting og istapper. Den kulturelle impulsen kommer i stor grad fra det vestlige USAs indianderkultur. Chihuly er svært interessert i deres kunst, og han samler farverike tepper og nydelige flettverkskurver og fortolker opplevelsen av dette i glass. Men han er også helt inne i den europeiske glasstradisjonen slik den ble utviklet i Nord-Italia og på Murano i renessansen og barokken. Drammens Museum Chandelier bringer videre en del av den europeiske tradisjonen. Formen er barokk og ekspansiv, farvene kjølige og avstemt. Med den friskhet glasskulpturen uttrykker blir dette et samtidskunstverk som danner en bro til eldre europeisk kunst, slik den ses på veggene i trapperommet. Verket er i dialog med sine speilreflekser og de forgylte speilrammene. Den kjølige farveholdningen står i kontrast til rommets varme koloritt, og det lille innslaget av varmt, gyllent glass skaper forbindelsen mellom kunsten på veggene og friskheten i vår Chandelier.

Et slikt verk hadde vært umulig å finansiere over Drammens Museums innkjøpsbudsjett. Verket er derfor kjøpt av Sparebankstiftelsen DNB NOR. Sparebankstiftelsen er her samarbeidspartner og eier, som deponerer dette spesiallagede kunstverket i Drammens Museums store trapperom. At dette verket kan ses permanent i Drammens Museum er et eksempel på det betydelige bidraget Sparebankstiftelsen DNB NOR tilfører norsk museumsvesen. Dale Chihulys Drammens Museum Chandelier gir en uvurderlig tilvekst til vårt tilbud til publikum.

– Åsmund Thorkildsen, museumsdirektør og prosjektleder

Til toppen

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00