Dag Alveng – Racing

Den internasjonalt anerkjente fotografen Dag Alveng (f. 1953) har de
siste ti årene utvidet sitt kunstneriske virke til også å gjelde baneløp
med bil.

Sammen med to kamerater, den ene mekaniker, den andre
ingeniør, stiller han til løp i serien Corsa Italiana. Denne serien krever
at det kjøres med italienske biler, minst 15 år gamle. Alveng og hans
team kjører en stasjonsvogn, Lancia Thema SW. Bilen er totalt strippet
og bygget opp igjen til å bli en svært rask løpsbil. Det er særlig to ting
som utgjør drivkraften bak dette prosjektet, nemlig interessen for
italiensk design, og en nostalgisk sans for det som er moderne, men av
en god årgang. Dette er også et miljø hvor menn kan dyrke kameratskapets
gleder, og der de er omgitt av alle de flotte effektene som hører
med til det å mekke og det å kjøre bil. Dette er tradisjonelt sett gutteting
og redskaper fra tradisjonelle mannsyrker. Utstillingen vil vise bilen
de kjører, on board videoopptak fra løp, verkstedsrekvisitter og de få,
synlige påminnelsene om at det rundt dette miljøet finnes feminin ynde
og en erotisk spenning.


Under arbeidet i verkstedet, under forberedelsene og gjennomføring
av løp tas det massevis av fotografier, snap shots, som enten Alveng selv
eller noen av de andre tar. Disse vises på utstillingen som billedspill på
TV-skjermer. Men i tillegg til disse raskt tatte situasjonsbildene er en
viktig del av utstillingen store og mellomstore fotografier Alveng har tatt
på de lukkede øvingsbanene i Tyskland og Italia. Disse bildene er
klassiske Alvengverk, de viser landskapets tause tilstedeværelse i en
langsom og naturlig prosess. Utstillingen er organisert som en installasjon,
eller en style site, som det heter innen 1990- og 2000-tallets kunst.
Utstillingen vil vise spennet mellom kulturens motoriserte og støyende
effektivitet og landskapets vedvarende eksistens som taus arena for
kulturens skiftende uttrykk.


Det er også en tydelig spenning mellom den maskuline og feminine
verden, her vist gjennom et nostalgisk syn på det feminine som et
vakkert fenomen å beundre og strekke seg etter. I en tid der det lenge
har vært varslet at kunsten er over og at avantgardekunst er blitt en
aktivitet som bygger på en bevisst strategi og ferdigheter tilegnet ved
kunstakademiene og kunstskolene, vil dette prosjektet vise hvordan
kunstnere fortsatt kan arbeide visuelt og innholdsmessig utfordrende
med utveksling og forhandlinger mellom kunst og liv, lyst og belønning,
uttrykk og opplevelse. Ved å se Dag Alvengs virksomhet som et
neo-avantgardistisk kunstnerskap, der en konseptuell og performativ
tilnærmelse til kunsten har vært tilstede helt siden begynnelsen på
1970-tallet, blir det mulig å trekke de ganske ulike elementene på
utstillingen RACING sammen.


Utstillingen ledsages av boken DAG ALVENG – RACING (Forlaget
PRESS), der forbindelsen mellom fotografi, motorsport og kjønnsforskjellen,
i Åsmund Thorkildsens essay Ungkarsspill, tolkes med en
analyse av Marcel Duchamps berømte arbeider som omdreiningspunkt.
Utstillingen er en egenproduksjon.

Utstillingen

Dag Alveng er internasjonalt kjent som fotograf, gjennom prosjekter som Sommerlys, Asylum, og serier med dobbel og kvadruppeleksponeringer av gateliv og bystruktur i New York. Men Alvengs utgangspunkt er neo avantgarden, og tidlig i sin karriere arbeidet han med konseptuelle problemstillinger og han utforsket performative strategier i det internasjonalt orienterte miljøet i Norge på 1980-tallet.


Utstillingen Motor Foto vil fylle begge salene for skiftende utstillinger i Lychepaviljongen der hans fotografiske kunst blir presentert på en Style Site sammen med stilelementer fra hans lidenskap som baneløpkjører med italienske standardbiler. De som kjører i denne løpserien er spesielt interessert i italienske biler av noe eldre merke; bilene må være minimum 15 år for å bli med i løp. Praksisen som racerbilkjører er omgitt av et vell av hyper coole stilelementer i retrostil. Biler, verkstedet, kjøredrakter, startflagg, kalenderpiker fra utstyrsleverandørene, verktøy, motorer og logotyper. Mye av dette vil bli deler av installasjonen på denne site spesifikke gjenskabelsen av miljøet i verkstedet og på baner under trening og løp. På utstillingen vil selve bilen bli presentert som en interaktiv skulptur der publikum kan sette seg inn og se on board videopptak fra løp. Som ramme om stilelementer og billøpsrekvisitter kommer en rekke nydelige fotografier Alveng har tatt på øvelsesbaner i Tyskland, både Nordschleife og Südschleife, og på Monzabanen i Italia.


Utstillingen er ledsaget av et essay, skrevet av utstillingens kurator, Åsmund Thorkildsen. Essay og utstilling henger nøye sammen. Dag Alveng skrives med utstillingen og tolkningen inn i den internasjonale avantgardekunsten. Det er en alternativ måte å lese denne viktige delen av modernismen på. Alvengs prosjekt ses som en sterk omskrivning av dadaismen og neoavantgardens kunst. Med eksempel i Noam Chomskys generative grammatikk lanseres en alternativ måte å se på, og en alternativ tolkningsmodell for, den dadaistiske inspirerte, performative og deltagende kunsten.  I den store sammenhengen Alveng skrives inn i med dette prosjektet, ses det hele som et metaforisk Ungkarsspill, der et vedvarende sivilisasjonskritisk problemkompleks og eros og begjæret som en viktig drivkraft i samfunnet og kunstens, behandles. I en tid der det lenge har vært varslet at kunsten er over og at avantgardekunst er blitt en aktivitet som bygger på en bevisst strategi og ferdigheter tilegnet ved kunstakademiene og kunstskolene, vil dette prosjektet vise hvordan kunstnere fortsatt kan arbeide visuelt og innholdsmessig utfordrende med utveksling og forhandlinger mellom kunst og liv, lyst og belønning, uttrykk og opplevelse.

Mandag til fredag 11.00 – 15.00

Onsdag 11.00 – 18.00

Lørdag 11.00 – 16.00 (gratis adgang)

Søndag 11.00 – 16.00