Årsutstillingen 2022

Drammens museum gleder seg til å samarbeide med Norske Kunsthåndverkere om Årsutstillingen 2022, som vises fra 17. september til 30. oktober. Museet vil åpne både sine temporære visningsarealer, historiske samlingsrom og uterom for visning av utstillingen, og nå er søknadsportalen åpen.

Utlysningstekst

Årets jury består av Marianne Moe (juryleder), Ole Morten Rokvam, Cathrine Kullberg og Åsmund Thorkildsen (museets representant). De ser fram til arbeidet, og håper den rike bredden innen kunsthåndverk i Norge fyller søknadsbunken. Juryen er åpen for alle arbeids- og uttrykksformer – fra brukskunst og objekter til installasjon og performance.

Drammens museum har en åpen og utforskende utstillingspolitikk. De har visningsrom for skiftende utstillinger, men bruker også de faste utstillingene til å stille ut samtidskunst sammen med objekter fra samlingen. Dette ser Årsutstillingsjuryen som en styrke, og juryen ønsker å kunne bruke hele museet, inkludert samlingsrom, til å vise Årsutstillingen. Det er mulig å søke med prosjekter som forholder seg aktivt til en spesifikk del av museets utstilte samling eller til arkitekturen. Samtidig forbeholder juryen seg rett til å velge i hvilke rom, inkludert samlinger, andre verk i Årsutstillingen skal plasseres. Ettersom at utstillingen potensielt favner hele museet, vil det bli tydelig markert hvilke verk som er del av Årsutstillingen.

Du finner søknadskriterier her;

Søk Årsutstillingen 2022! | Norske Kunsthåndverkere (norskekunsthandverkere.no)