1900-tallet! Gjenstander for det moderne livet

Åpen hele året

Denne utstillingen viser kunsthåndverk, kunstindustri og industriell design fra slutten av 1800-tallet og frem til vår egen tid, med gjenstander fra museets samling. Dette er gjenstander som har bragt ny form inn i hjemmene til 1900-tallets moderne mennesker. Publikum vil med denne utstillingen kunne oppleve en «komplett» historisk vandring på Drammens Museum med gjenstander helt fra 1200-tallet og frem til 2000-tallet.

Har tiden en form? Har tiden en historie som kan oppleves i hvordan gjenstanders form endrer seg? For kunst- og kulturhistorien er svaret på begge disse spørsmålene, ja. Tiden har en form og den skifter med tidene. Det er sagt om oss mennesker at: Vi former tingen og tingene former oss. Dette utsagnet er et godt utgangspunkt for å se hvordan de tingene vi har omgitt oss med de siste drøye hundre årene har skiftet form og bruk ettersom samfunnets produksjonsformer og livsformer har endret seg. Denne utstillingen bygger videre på folkekunstens og kirkekunstens «Gjenstander for livet», Nøstetangenrommet og «Glimmer og gavn» – utstillinger som nå kan oppleves i 2. etasje i museumsbygningen. Den siste delen av denne gjenstandshistorien starter i den tiden da gjenstander gikk over fra å være ting som ble bestilt og brukt og fulgte familier til en tid da gjenstander ble varer, designet for masseproduksjon og omsatt i et generelt og anonymt marked.

Vi gleder oss til å presentere og vise frem våre unike gjenstander som har vært stildannende og forbilledlige for den nyere kulturhistorien. Det er gjenstander fra blant annet Art & Crafts perioden og Wiener Werkstätte over Funkis, Scandinavian Design og postmodernisme og helt frem til vår egen tid med drammensbaserte glasskunstneren Kari Ulleberg og Norway Says. Med denne utstillingen gir vi også 1900-tallet et ansikt. Utstillingen vil vise at Drammen som en havneby aldri har vært provinsiell, men alltid har vært et bindeledd mellom bygdene innover i landet og samtidig internasjonalt orientert med sterke forbindelser til Europa og verden.

Kurator for utstillingen: Åsmund Thorkildsen, direktør