Torpestua_1

Pressemelding – Styrking av Friluftsmuseet på Marienlyst

Pressemelding

Styrking av Friluftsmuseet på Marienlyst

Drammens Museum har gjennom mer enn et tiår arbeidet målrettet med å bygge opp anlegget på Marienlyst til et faglig sterkt og variert tilbud til museets publikum. Dette har gitt seg utslag i aktiv bruk av Lychepaviljongen som utstillingssted, både for den faste kunst- og designsamlingen og til skiftende utstilling. Utstillingen av førsteklasses folkekunst og kunstindustri i hovedbygget og bruken av det vakre Nøstetangenrommet til soloprosjekter i alt fra kunsthåndverk, billedkunst og arkitektur, gjør at gjenstandskulturen i vid forstand er meget godt ivaretatt. I tillegg kommer den historiske rehabiliteringen av de historiske haveanleggene og anlegg av den japanske haven. Med Friluftsmuseet på Marienlyst har museets kunnet presentere et helhetlig og fulldekkende museumstilbud. Skoleprogrammet i ny workshop og kulturkvelder om aktuelle temaer er med på å aktivisere museets hovedbøl. For å kunne angå så mange som mulig satses det konsekvent på et variert tilbud.

Friluftsmuseet på Marienlyst var opprinnelig planlagt langt større enn det det fremstår som i dag. For at bygdens byggeskikk og livsformer fortsatt skal kunne formidles på en førsteklasses måte, bør det styrkes med flere bygninger. For å få til det og for å kunne løse problemene knyttet til et friluftsmuseum på Bragernesåsen som dessverre aldri ble fullført, har museets styre i møte 14. oktober enstemmig vedtatt følgende:

«Museets styre vedtar å konsolidere og bygge ut friluftsmuseet på Marienlyst. Friluftsmuseet på Bragernesåsen legges derfor ned gjennom en styrt prosess for overføring til Marienlyst og tilbakeføring og/eller overdragelse av resterende bygninger. Museets ledelse følger prosedyren og tidsplanen for flytting og tilbakeføring som beskrevet i direktørens saksfremlegg «Friluftsmuseene på Drammens Museum – oktober 2015», datert 9. oktober 2015. Saksfremlegget blir som en følge av vedtaket i Sak Nr.12/15 offentlig og følger styrevedtaket. Den praktiske og økonomiske gjennomføringen av dette drøftes snarlig med Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune.»

Museet vil gjennomføre dette prosjektet med grundige og kvalitetssikrede prosesser og i nært samarbeid med Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune. Prosjektet vil løpe over en periode opp mot fem års varighet for å sikre kvalitet i alle ledd. En vellykket gjennomføring av dette krevende prosjektet vil kunne gi en gevinst både for Drammens Museums hovedarena på Marienlyst og det vil kunne berike bygdemuseer og historiske tun i fylket med tilbakeførte bygninger. En vellykket tilbakeføring har allerede skjedd ved at Korshorgen som i årevis lå lagret på Bragernesåsen i dag er satt opp igjen på Nedre Eiker.

Spørsmål rettes til museets styreleder Haakon Fossen og museets direktør, Åsmund Thorkildsen

Drammen, 21. oktober 2015

Haakon Fossen, styreleder                                                                      

Åsmund Thorkildsen

Museumsdirektør

Se også...