MG_8367

Populær foredragsserie om begrepet identitet

Hva legger vi i begrepet identitet? I en serie foredrag har vi invitert forskere innen ulike fagområder om å dele sin kunnskap med oss og publikum på våre Kulturkvelder med utgangspunkt i begrepet identitet.

Identitetsbegrepet blir brukt og henvist til i så mange ulike sammenhenger og fylles med ulikt innhold, at vi har ønsket å bli mer bevisst begrepsbruken. Men identitet handler om hvem vi er og hvordan vi ser på oss selv og om hvordan andre ser på oss og ikke minst hvem vi ønsker å være.

Foredragene har vist seg å være svært populære, og det har antagelig noe med at vi er interessert i oss selv – vi ønsker å vite hvem vi er og hvordan vi kan bli en bedre utgave av oss selv. Så langt har vi hatt følgende til å drøfte begrepet; Åsmund Thorkildsen og Øivind Storm Bjerke, Finn Skårderud, Sigmund Karterud, Trond Berg Eriksen og biskop Per Arne Dahl.

Vi er opptatt av identitetsbegrepet da vi som et kunst og kulturhistorisk museum har gjenstander, utstillinger og verk som dekker de fleste innganger til hvordan man tidligere har forstått seg selv til hvordan man definerer sin identitet i dagens kulturelle mangfold. Å kjenne seg trygg på sin egen identitet, handler vil mange si om å kjenne sin bys historie andre vil si sitt lands historie eller Europas eller verdens historie. Drammen har alltid vært en internasjonal by og med dagens flerkulturelle Drammen er det ikke snakk om én identitet. 

Hva er det som har vært med å forme vår identitet til ulike tider og hvilke faktorer er det som former oss i dag? I dag har vi større sosial mobilitet i motsetning til bondesamfunnet, men hvilke utfordringer er det vi møter i dagens samfunn og medievirkelighet? Hvor viktig er det med antall likes og delinger for vårt selvbilde? Livene våre er ikke konstante og vår identitet handler om hvilke valg og beslutninger vi tar underveis. Det finnes uendelig mange måter å leve et liv på og er det ikke et sunnhetstegn om vi har flere identiteter å spille på?  Identitet og kultur endrer seg over tid, og globaliseringen gjør at vi like gjerne kan like tyrkisk hip-hop som norske folketoner eller at vi foretrekker et par Marc Jacobs hansker fremfor strikkede selbuvotter. 

Velkommen til vår neste Kulturkveld 27. september! Da kommer Nina Witoszek og skal fortelle oss om den norske identiteten sett med polske øyne. 

Tidligere foredrag

Våren 2015

Øivind Storm Bjerke: Selfies i samtidens billedkultur
Åsmund Thorkildsen: Cindy Shermans selvicenesettelser

Høsten 2015

Finn Skårderud: Selvportretter i billedkunsten

Våren 2016

Trond Berg Eriksen: Hva er identiet?

Høsten 2016

Sigmund Karterud: Narsissime hos kvinner og menn

Våren 2017

Per Arne Dahl: Fri og bevar meg vel! Om identitet og nåde

Ida M. Klingvall

Prosjekt –  og arrangementskoordinator

Se også...