Renovering_av_fasaden_1

Museumsbygningen blir endelig satt i stand

Museet er i gang med fasaderenovering av museumsbygningen påbegynt i 1924 og sto ferdig i 1930. Bygningen vil etter fasaderenoveringen fremstå i fordums prakt.

Den nyklassiske museumsbygningen, tegnet av Christian Fredrik Arbo, er en sentral bygning i Drammens arkitekturhistorie. Arbo vokste opp på Gulskogen gård og fikk sin utdannelse fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i 1901. Han er regnet som en av de mest betydelige arkitekter i Drammen på begynnelsen av 1900-tallet. Arbo har tegnet en rekke privatboliger, forretningsgårder og offentlige bygg og noen av de meste kjente bygningene er Vestbanegården i Konnerudgata (1912-13), overlegeboligen på Drammen sykehus (1914-15), villa Tandberg «Borgen» på Toppenhaug (1912-16), og Drammens Frimurerlosje (1925).

Museumsbygningen har lenge båret preg av forfall og det er nå et prekært behov for renovering av fasaden og reparasjon av gesimsen. Det er derfor gledelig at arbeidet endelig er kommet i gang. Renoveringsarbeidet omfatter istandsetting av takarker, gesimskasser, vinduer og fasader og vil pågå over flere år. Arbeidet vil begynne ovenfra på gesimsen på en side ad gangen og deretter nedover fasaden ned til grunnmuren.

Prosjektet er gitt økonomisk støtte fra Drammens museumforening og statens gaveforsterkningsordning. Museet arbeider for å sikre ytterligere ekstern finansiering til prosjektet.

Museumsbygningen huser de kulturhistoriske samlinger og utstillinger vil være tilgjengelig for publikum i hele anleggsperioden.

Se også...