Møteplass Museet

Hjem / Museet / Inkluderende Museum / Møteplass Museet

«Møteplass Museet» er en uformell møteplass for flerkulturelle grupper av barn og voksne!

Dette er et åpent tilbud der flerkulturelle foreninger, skoleklasser som f.eks. voksenopplæringen får en gratis, dialogbasert omvisning der vi henter inn tolk etter behov. Grupper må gjerne komme flere ganger.

Vi bruker de gamle husene på Marienlyst, med et besøk i Torpostua, og utstillingene, «Glimmer og gavn» og «Gjenstander for livet», knyttet til by og bygds folkekunst og gjenstander fra 17 – 1800 tallet, men vi kan også ta dere med i en av våre skiftende utstillinger!

Etterpå blir det sosialt samvær med kaffe og noe og bite i.
Dette er et gratis tilbud!

Ta kontakt! 
Et besøk varer ca.1 1/2 time.

Velkommen til å lage en avtale med oss!

Kontaktperson: 
Maria Ianke

mi@drammens.museum.no