Spill av video

Låven fra Straumen er nå ferdig restaurert

Låven fra Straumen i Nore er ferdig restaurert med flere omfattende og nødvendige utbedringer. Tradisjonshåndverkerne Audun Eken, Eivind Vinger og Thomas Løken har restaurert laftebygningen som nå er sikret for fremtiden.

Toenstua, fra Svene i Flesberg, er istandsatt nå som taket er restaurert og det er foretatt viktig dreneringsarbeid rundt bygningen. TG tradisjonshåndverk AS med Tonny Gundersen og Tom Ivar Jæger har gjennomført bygningsvernsarbeidet på den fredete stua.

Tradisjonshåndverkere har jobbet iherdig siden september 2020 for å kunne ferdigstille de to bygningene til jul. Og museet er veldig fornøyd med resultatet.

Museet er svært takknemlig for betydelig økonomisk støtte til bygningsvernarbeidet. Drammen kommune har gitt ekstraordinære tilskudd til vedlikehold 2019-2020 og Viken fylkeskommune har tildelt midler for istandsettingsprogram for kulturhistoriske bygninger.

Friluftsmuseets venner har også bidratt med verdifull dugnadsinnsats på disse prosjektene og er en god samarbeidspartner for museet.

Museet har engasjert en bygningsrådgiver arkitekt Nils Friis, med spesialisering på Numedalslåver, for å sikre god prosjektering og faglig støtte for tradisjonshåndverkerne underveis.

Restaureringsprosjektet har også gitt andre viktige og positive ringvirkninger for bygningsvernsmiljøet i regionen. Under Kulturminnedagene september 2020 holdt Fortidsminneforeningen, i samarbeid med museet, et kurs for lokale håndverkere i restaureringslaft. Kurset ble lagt til Låve fra Straumen og ble formidlet av tradisjonshåndverker Audun Eken, og Ivar Jørstad fra Bygningsvernsenteret, og sikret viktig kunnskapsoverføring om valg av tømmer, behandling av tømmer, lafting og restaureringslaft.

Museets formidler Anna Piquer i Prats har fulgt det pågående arbeidet gjennom høsten og dokumentert både restaureringsarbeidet og restaureringslaftekurset med bilder, film og samtaler med håndverkerne.  Hun har produsert en digital formidling, med tre filmer, som blir lansert på museets hjemmeside i dag.

Se også...