EEW_0618web-1

Kunstkritikk på sparket!

Konseptet er inspirert av kokke- og musikkprogrammer på tv. Vi har arrangert to kvelder med dette konseptet og opplever at publikum synes dette er både lærerikt og underholdende.

Smakspanelet plukker ut 10  verk fra kunsthistorien som vil bli en blindtest for de andre i panelet etter mønster fra kake- og kokkeprogrammer på tv. De blir derfor utfordret til å gi en umiddelbar og spontan Kunstkritikk på sparket! De har ikke hatt anledning til å forberede seg på møtet med kunsten de andre har plukket ut. Hvordan bedømmer de samme kunstverk? Hva er subjektivt eller objektivt? Hva trenger man av kunnskap? Hva bestemmer om vi synes noe er god eller dårlig kunst?

  • Onsdag 25. november 2015 besto smakspanelet av Berit Myrvold, Øivind Storm Bjerke og Åsmund Thorkildsen
  • Onsdag 24. februar 2016 besto smakspanelet av Mari F. Sundet, Kristian Klausen og Øivind Storm Bjerke
  • Onsdag 19. april 2017 besto smakspanelet av Sigrid Øyrehagen, Morten Viskum og Øivind Storm Bjerke.

Se også...