Kjell_Nilsen

Kjell Nilsen – leder av Friluftsmuseets venner

Kjell Nilsen er leder av Drammens Museums nye Venneforening Friluftsmuseet Venner og var i sin tid med å starte både Gulskogens gårds venner og Austad gårds venner. Jeg har engasjement i både kultur og idrett og hjertet mitt banker for Drammen forteller han ivrig før sesongstart for den nye venneforeningen.

av Ida M. Klingvall

  • Hvem er dere?

Vi er en stadig voksende forening som får nye medlemmer hver eneste dag. Per dags dato er vi er en gjeng på 120 medlemmer som kan gjøre en del småarbeid som snekring, maling og luking. Det er mange større og mindre prosjekter som må gjøres. Jeg ser for meg at vi kan få support av andre venneforeninger. Det er også mange småforeninger som ønsker å være med både for å gjøre noe og for å vise fram det de driver med som Husflidsforeningen og Drammen Maleklubb. Det er mange av medlemmene våre som er 60 år + som har fått mer fritid, som ønsker å gjøre noe og ta en kopp kaffe sammen med andre.

  • Hvordan vil dere jobbe?

Vi kommer til å bli litt ulike de andre venneforeningene, de andre venneforeningene til museet er nå mer det vi kan kalle rene vedlikeholdslag. Vi vil også være en vedlikeholdsgjeng, men ha langt mer aktiviteter og arrangementer og så kommer vi til å være ganske politisk aktive. Dette fordi vi må være vaktbikkjer på eventuelle forandringer på vedtekter og vi har allerede skaffet oss et bredt kontaktnett i kommunen, fylkeskommunen og politikere. Dette legger vi ikke skjul på. Drammen er ikke store byen og alle kjenner hverandre.

  • Kan du si litt mer om aktivitetene?

Prosjektnummer 1 er taket på melkerampa og så skal vi male 2 – 3 hus. Vi har mange våte drømmer. Vi skal ha kurs på setra i slått. Vi ønsker å videreforedle Spiraltoppen som er et utrolig område. Vi har vært på befaring og ser at flere av de husene er prosjekter som vi må samarbeide med museet om og søke eksterne midler fra ulike stiftelser. På større prosjekter må vi være et større lag.

Vi skal også i år begynne å bearbeide jorda utenfor Basolstua som skal bli en eng for dyrking av korn neste år. Vi samarbeider også med viseklubben om en konsert på Spiraltoppen Kafé. Overskuddet fra visetreffet skal gå inn i Friluftsmuseets venner. Hver søndag i juni og juli er Skustad Landhandel åpen for salg av is, drops og saft. Det har pipplet opp mange ideer for å si det slik. Vi må ikke ha for mange og ikke for få, vi ser for oss mer dans og musikk og vi tror at dersom vi inviterer til piknik en onsdags kveld så tror vi det kommer mange. Og så håper vi at vi kommer til å tjene penger på arrangementene som skal pløyes inn i vedlikeholdsarbeid.

Se også...