Sven Oluf

Holmsbu Billedgalleri og Sven Oluf Sørensen

av direktør Åsmund Thorkildsen

Holmsbu Billedgalleri, Henrik Sørensens samlinger er et enestående kunstgalleri i norsk sammenheng. Galleriet som åpnet i 1973 er resultatet av Sven Oluf Sørensens (1920-2017) utrettelige arbeid for å hedre farens – kunstneren Henrik Sørensens (1882-1962) – virke og hans betydning for dannelsen og opprettholdelsen av kunstnerkolonien i Holmsbu mellom 1911 og 1961. Galleriet skal presentere malerier av koloniens tre gründere, Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen.

Sven Oluf Sørensens minne vil alltid være knyttet til Holmsbu Billedgalleri. Sven Oluf hadde den sjeldne egenskapen at han kunne se langt frem, sette i gang en komplisert prosess han visste ville ta lang tid og så gjennomføre den. Han evnet å engasjere deler av lokalbefolkningen i Holmsbu til å være med på en formidabel dugnad som strakk seg over flere år da de midt oppe i ura fikk sprenget ut stein og sakte, men sikkert fikk reist det monumentale, modernistiske byggverket, kledd i den karakteristiske rødlige hurumgranitten.

Det er i år, i 2020, ekstra grunn til å trekke frem denne formidable innsatsen, som har resultert i en gave til publikum fra nær og fjern som kan oppleve natur og kunst i tett samhandling. Sven Oluf Sørensen var en betydelig atomfysiker, professor ved Universitetet i Oslo i en årrekke, og en kapasitet innen partikkelfysikk på internasjonalt topp-plan. Ved siden av dette var han en europeisk intellektuell med store kunnskaper om kunsthistorie, litteratur og idéhistorie. Det finnes nesten ikke slike mennesker, som greier å forene «de to kulturer», som den engelske kjemikeren og romanforfatteren C.P. Snow i 1959 beklaget at ikke var bedre integrert i det europeiske kulturliv. Men Sven Oluf Sørensen maktet nettopp dette, å forene innsikt og empati med sjelens og følelsenes dyp og det superrasjonelle begrepsunivers vitenskapsmannen opererer i. Han evnet også å skille mellom disse to sfærer, følelser og logikk, sansning og refleksjon. Sven Oluf Sørensen var født i og det norske eksilmiljøet i Paris og bodde der sammen med foreldrene de første syv årene av sitt liv. Som faren forenet han internasjonal orientering og lokal forankring. Han tilbragte praktisk talt alle sine somre gjennom et langt liv i Holmsbu.

Beviset på hans betydelige kunnskaper om det sene 1800-tallets og 1900-tallets kunst- og kulturhistorie finnes i hans store biografi om faren, boken Søren, Henrik Sørensens liv og kunst, som kom ut i 2003. Boken er en fascinerende reise gjennom internasjonalt og nasjonalt terreng, og den er en uvurderlig kilde for Henrik Sørnsenforskere. Boken viser Sven Oluf Sørensens evne til å vurdere en kompleks historie med klarhet og vidd i fremstillingen. Sven Oluf var en på alle måter generøs mann, han likte å dele sine kunnskaper. Ikke bare iverksatte han og realiserte visjonen om Billedgalleriet, men han var kilde og inspirator for Henrik Sørensen–forskerne Svein Olav Hoff og Målfrid Ravnåsen Vangen. Hoff er forfatteren bak boken Henrik Sørensen, fragmenter av et kunstnerliv (1992). Sistnevntes bok Innseilingen til de lykkelige øyer fra 2018 er en omfattende presentasjon av kunstnerkolonien som omfatter et betydelig antall kunstnere som ble samlet rundt Henrik Sørensen og lot seg inspirere av landskap og lyset i Holmsbu.

Sven Oluf Sørensen var en drivkraft og tilstedeværelse i Holmsbu Billedgalleri hver sommer helt til slutten. Hans rasjonalitet og evne til å se systematisk og langsiktig på ting gjorde at han i 2003 gjennom en konsolidering med den vitenskapelige stiftelsen Drammens Museum overdro all drift til Drammens Museum. Vi i Drammens Museum er glade og stolte over at Sven Oluf Sørensen gav oss den tilliten og uttrykte sin intensjon om at et langsiktig, seriøst faglig arbeid som gjennom konsolideringsavtalen ville være sikret. Drammens Museum forvalter denne arven i samarbeid med eierstiftelsen i Holmsbu.

Se også...