Gulskogen hovedbygningen

Gulskogen gård – viktig bygningsvern fortsetter i 2021

Drammens Museum har fått et viktig tilskudd til fredete bygg fra Viken fylkeskommune på vegne av Riksantikvaren 2021. I tillegg har museet fått en betydelig tildeling fra Stiftelsen UNI.

Tilskuddene går til antikvarisk bygningsvernsarbeid på Gulskogen og museet er svært takknemlig for den økonomiske støtten.

Gulskogen gård og park er et unikt og fredet kulturminne. Det er svært få gjenværende lystgårdanlegg blant de opprinnelige prakteiendommene som lå langs begge sidene av drammenselva på 1700- og 1800-tallet.

Hovedbygningen vil nå få en nødvendig istandsetting med antikvarisk omlegging av tak. Arbeidet vil igangsettes før sommeren og foregå utover høsten. Museet gjennomførte et lignende og vellykket istandsettingsprosjekt i fjor for taket på sidebygningen. Bevaringsarbeidet er med å sikre den viktige og unike bygningsarven i Drammen.

Hovedbygningen, hvor det vanligvis er daglige omvisninger, vil holdes lukket for publikum mens arbeidet pågår i 2021. Parken vil for øvrig være åpen for publikum fra mai til oktober og museet holder kiosken i sidebygningen åpen fra slutten av mai til midten av september.

Se også...