formidling

Formidling til barn og unge hver dag hele året

Hver dag hele skoleåret myldrer det av barn og unge her på museet. De ulike formidlingsoppleggene er tilpasset alder, tema og læreplaner. I løpet av et skoleår er det ca 10 000 elever på museet fra 7 forskjellige kommuner gjennom DKS.

Det var en gang, 1. trinn. Hvordan bodde mennesker i Norge for 200 år siden? Hvor mange bodde sammen og hva spiste de? Barna får være med til Hallingtunet på Marienlyst og inn i den gamle Torpostua. 

Jul i gamle dager, 3-4. trinn. Hvordan feiret de jul i gamle dager? Hva måtte de gjøre i stand før festen startet? Barna får ta del i julefeiringen på Hallingtunet her på Marienlyst. Inne i den gamle Torpostua fra 1830 er det pyntet til jul. Bonden og bondekona ønsker velkommen til fest! Men hva må vi gjøre for at trollene og tussene ikke skal komme?  

Skulptur, 3. trinn.  Stoler er temaet i dette skulpturprogrammet. Elevene får lære litt stilhistorie og vi ser på stoler digitalt og i utstillingene våre. Det er laget og designet mange fantastisk flotte, rare, morsomme, skumle og behagelige stoler gjennom tiden. Etter dette får elevene prøve seg som stoldesignere.  Moderne kunst, 4. trinn 

Elevene på 4. trinn får formidling i aktuelle utstillinger som etterfølges av en relevant verkstedsoppgave. I år besøkte vi Kai Bojesens utstilling «Dansk design for det moderne liv» og elevene fikk lage animasjonsfilm med Bojesen-figurer!  

Arkitektur, 5. trinn. Vi går gjennom deler av Tollbugata og videre til Drammens Museum for å bli bedre kjent med byens historie. Flere av bygningene er fra 17-og 1800-tallet og eierne var gjerne byens rike handels- og kjøpmenn. Vi blir kjent med noen viktige kjennetegn for den klassisistiske stilen flere av bygningene i Tollbugata er bygget i. I verkstedet på museet tegner elevene en husfasade i klassisistisk stil.  

Kunst!, 5. trinn. Kunst kan være så mye! Vi skal bli kjent med mangfoldet av uttrykksformer, malermåter, fargebruk og motivvalg i Det Faste Galleri, som er en samling av kunst fra noen av Norges fremste malere fra nasjonalromantikken til ekspresjonismen. Vi skal gjøre oss spesielt kjent med Hans Heyerdahl som malte på slutten av 1800-tallet. I verkstedet lager elevene et arbeid basert på stilartene vi har gjennomgått under formidlingen. 

Holmsbumalerne, 6. trinn. Vi besøker galleriet i Holmsbuskogen til minne om de tre kunstnerne; Oluf Wold Torne, Thorvald Erichsen og Henrik Sørensen. Elevene blir kjent med bygningen, innholdet og bakgrunnen for kunstnerkolonien. Etter den dialogbaserte formidlingen skal elevene lage en film om det de har lært.  

Ute i det fri, 6.trinn. Drammens Museum tilbyr lærere gratis lærerseminar om det digitale skoleopplegget «Ut i det fri!». Vi viser hvordan opplegget kan gjennomføres på skolen. Vi starter med å se de originale maleriene til Hans Heyerdahl i Det Faste Galleri. Etterpå ser vi filmen sammen og løser quizen. Alle kan delta uavhengig trinn og kommune! Drammen kommune har dette opplegget inne i årets DKS-tilbud for 6. trinn. Undervisningsopplegget anbefales som forarbeid på skolen for 5. trinn i Lier og Nedre Eiker som skal til museet på DKS-programmet KUNST. 

Opplegget passer best for 5. – 7. trinn, men også ungdomstrinnet kan ha nytte av tilbudet, enten som del av kunst- og håndverksfaget eller mer datateknisk om det å lage film. »Ut i det fri!» kan brukes fritt i hele landet. 

Tingene forteller, 7. trinn. Dette programmet er knyttet til utstillingen «Gjenstander for livet» på Drammens Museum. Ved å vurdere materialer, dekorasjoner og inskripsjoner skal dere lære litt om hva utstillingsgjenstandene forteller om menneskene som har eid gjenstandene og kulturen disse menneskene levde i. Ved å ta i bruk forskjellige skrifttyper, dekorative border, bilder og lignende, skal elevene lage en button som forteller hvem de er.  

Austad, vg2. Omvisningen på Austad foregår både ute og inne. Temaer som kommer opp i formidlingene er arkitektur, stilhistorie, interiør, trelasthandel og om noen av menneskeskjebnene knyttet til stedet. Siden deles elevene i grupper og får låne utkledningsklær og rekvisitter. Målet er at de skal lage en film basert på tekster de har forberedt. Tekstene er fra tiden rundt Austad gårds gjenreisning etter brannen i 1807. Til slutt blir det filmpremiere i spisestuen. 

Å lese et bilde (Bojesen), vg3. I år tar vi utgangspunkt i den danske designeren Kay Bojesen sin utstillingen i Lychepaviljongen. Formidlingens hovedfokus er design og designhistorie, samtidig som vi ønsker å knytte Bojesens produksjon til sin historiske samtid. Hvordan påvirket de teknologiske nyvinningene på 1900-tallet Bojesens virke? Etterpå blir det verksted der elevene lager animasjonsfilm med Ipads. 

Templer til Guds ære, 1 – 3 vgs. Tradisjonell, historisk arkitektur har en form som er bestemt av funksjon og bruk. Dette gjelder i stor grad gudshus og templer. 
Prosjektet handler om Istanbuls moskeer og Romas kirkebygg på 1500 og 1600-tallet.

Det performative huset, 1-3 vgs. Elevene skal få en økt forståelse av hva en moderne bygning er og hvorfor den har blitt som den er. Vi ser på hva bygninger forteller om det moderne livs framvekst i USA og Europa på tidlig 1900-tall. Det blir brukt utdrag fra filmer for å eksemplifisere moderne arkitektur. Elevene vil få lære om form, struktur og materialer. I verkstedet inviteres elevene til gruppevis å lage et utkast til en arkitekturkonkurranse «Prosjekt Villa».

Se også...