EEW_6012web

Finn Schjøll på museets havedag

Finn Schjøll holdt et forrykende blomstershow på museets havedag 22. mai. Publikum klappet og lo så tårene trillet! Det var ellers god stemning blant utstillere og i barneverkstedene.

Vi startet med havedag i 2013 i forbindelse med utstillingen Havekunst på utstilling og publikasjonen Norsk havekunst under europeisk himmel der sjefkonservator Einar Sørensen var kurator for utstillingen og hovedforfatter av boken.

Vi er er så heldig at vi har flere have- og parkanlegg i skiftende stiler. Vi har parkanlegget på Gulskogen gård. Vi har et bygdetun med frukttrær og tuntre. Vi har en liten japansk have. Utenfor Museumsbygnigen har vi et haveanlegg i klassistisk stil som er planlagt i dialog med bygningen. Vi har en historisk have ved gamle Marienlyst. Det går en akse fra det lille lysthuset i den historiske haven fra slutten av 1700-tallet, gjennom det gamle lystgårdanlegget i Gamle Marienlyst og til det klassistiske haveanlegget som i fjor ble tilbakeført etter akriktekt Arbos tegninger.

Som kulturhistorisk museum er det viktig for oss å bevare og formidle havene som former som viser til ulike tiders skikker og verdier. Haver og parker er kulturminner og i et museums eie og forvaltning er disse definert som kulturhistoriske gjenstander.

Se også...