bhl 13

Per Anders Nordby i Visningsrommet

Arkitekt Per Anders Nordby (f.1936) er en kunstnerarkitekt. Arkitektur skjer i spennet mellom reguleringsplaner, finansiering, ingeniørberegninger, formgivning og i beste fall, kunstneriske betraktninger.

Kurator: Direktør Åsmund Thorkildsen