FBplakat

Novemberutstillingen 2021

Buskerud Bildende Kunstnere

Novemberutstillingen er en årlig utstilling arrangert av Buskerud Bildende Kunstnere i samarbeid med Drammens Museum. Alle som er bosatt i, eller har tilknytning til det som tidligere het Buskerud, kan sende inn arbeider.
Utstillingen blir juryert av styremedlemmer i BBK pluss to eksterne jurymedlemmer utnevnt av styret.
Søknad til novemberutstillingen foregår i 2 omganger, først ved digital innsending via e-post, deretter, for de som går videre, ved innlevering av verk til 2. juryering. De som blir antatt etter 2. juryering må være forberedt på å levere en liten tekst som beskriver verket, til hjelp for kunstformidlerne på museet.
Det gis ikke begrunnelse for avslag.

Juryen i 2021 består av:
Kari Anne Helleberg Bahri (juryleder), Yola Tsolis, Håvard S. Johansen, Per Hess, Susanne Kathlen Mader.

Utstillingen holdes i Drammens Museums lokaler, Lychepaviljongen etter gjeldende smittevernregler.
På åpningen utdeles prisen «Årets mest markante verk» og «Årets debutant».
Begge prisene juryeres av NBKs nasjonale jury.

Styret i BBK ser på Novemberutstillingen som sitt viktigste enkeltarrangement. Her møter publikum fylkets profesjonelle kunstnere side om side med debutanter og andre som står på terskelen til en kunstnerisk løpebane.

Utstillingen er støttet av Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune.

Noen nøkkeldatoer for Novemberutstillingen 2021:

03.10.21 Frist for digital innlevering til 1. juryering
27.10.21 Innlevering av verk til 2. juryering kl. 15-18
03.11.21 Utlevering refuserte arbeider kl 15-18
17.11.21 Åpning av novemberutstillingen kl 19
04.01.21 Utlevering av antatte verker kl 15-18