_EEW1274web

Kuratoromvisning

Ida M. Klingvall er kurator for vårens store utstilling Birgit Hagen – Einsamt hjarta og vil fortelle om arbeidet med utstillingen og om kunstneren. Birgit Hagen valgte et liv uten den tradisjonelle familiestrukturen og ga sitt liv fullt og helt til kunsten. I etterkant av omvisningen er det åpent veveveksted.