Målfrid web

Kunst og vennskap. Thorvald Erichsen i Holmsbukolonien

Målfrid Ravnåsen Vangen er utdannet kunsthistoriker fra UiO i 2005 med hovedfagsoppgaven «Min brud og mit hjerte! Henrik Sørensens forhold til Telemark og Telemarkstradisjonene i norsk kultur». Fra 2005 til 2015 jobbet hun som museumspedagog på Drammens Museum der hun hadde ansvar for det pedagogiske programmet og blant annet det pedagogiske programmet om Holmsbukolonien.