Maria B Fosse

Kulturkveld – Maria Ingeborg Bagge Fosse

«Jeg vil veve som om jeg malte» – en undersøkelse av Birgit Hagens tekstilkollasjer Gamal gard, Sol og småjenter og Hester på stølen fra 1943-45 

Gjennom dette foredraget vil Birgit Hagens gryende kunstnerskap på 1940-tallet introduseres med utgangspunkt i de tre tekstilkollasjene Gamal gard, Sol og småjenter og Hester på stølen. Birgit Hagens selvbiografiske tekst «Skisser fra en barndom» (1948-1951) danner et inntrykk av hvordan det var å vokse opp på småbruket Brattegardshagen i Vats i Ål kommune i 1912. Utdrag fra «Skisser fra en barndom» vil presenteres og leses inn i de tre tekstilkollasjene. I så måte vil også tema knyttet til stedsidentitet og motivvalg under andre verdenskrig presenteres, samtidig som det skisseres et bakteppe for tekstilenes unnfangelse, nemlig Birgit Hagens skolering ved Statens Kvindelige Industriskole under okkupasjonstiden samt en kunsthistorisk kontekstualisering av tekstilkunst under modernismen. 

Maria Ingeborg Bagge Fosse (f.1987) skriver masteravhandling om Birgit Hagen ved Kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo.

Foto: Ansgar Valbø