_EW24121BW (1)web

Kulturkveld – Terje Tvedt

Terje Tvedt, professor i historie, forfatter og filmskaper

Terje Tvedt ga i 2017 ut boken Det internasjonale gjennombruddet der han ser kritisk på det han kaller «det humanitær-politiske kompleks» og gir en analyse av etterkrigstiden i Norge. Terje Tvedt kommer til Drammen under utstillingen Kunst Rett Vest der det overordnede tema er Det internasjonale Drammen.