_EEW6390 (1)web

Kulturkveld – Sylo Taraku

Sylo Taraku, statsviter fra Universitetet i Bergen

Sylo Tarakus primære fagområder er innvandring, integrering og populisme. Han har blant annet skrevet boken Innvandringsrealisme. Politikkens muligheter i folkevandringens tid. Dette foredraget inngår i vår populære foredragsserie om Identitet og Taraku vil blant annet se nærmere på internasjonale verdier versus norske verdier.