_EW22888web

Kulturkveld – Rune Slagstad

Sporten som kunst og religion

Rune Slagstad er en norsk intellektuell, sosiolog, idéhistoriker og rettsteoretiker.