EW2_1115BWweb

Kulturkveld – Kristin B. Aavitsland

Martin Luther og bildekunsten. Reformasjonens kunsthistoriske konsekvenser

Kristin B Aavitsland er kunsthistoriker og professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Aavitsland tok hovedfag i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo i 1994 på en oppgave om Konstantinbuen[1] og doktorgraden i 2002 på en avhandling om monumentalmaleri og klosterkultur i middelalderens Roma. Hun har forsket på visuell kultur i skandinavisk middelalder og tidlig nytid, og med kunsthistoriens historie i Norge. Hun har skrevet boken Imagining the Human Condition in Medieval Rome i 2012. I 2014 utgav hun biografi om Norges andre riksantikvar, Harry Fett.