_EEW0273 (1)web

Kulturkveld – Åsmund Thorkildsen

Stiene i Bragernesåsen som Kulturminne. Foredraget vil sette dette unike stisystemet inn i en internasjonal sammenheng og vise hvordan fotturismen har endret seg både hos oss og andre steder.