Fra Buchenwald

Kåre Øijord – kunstnerisk ytring ut av den totalitære skygge

I forbindelse med Kulturytring Drammen vil direktør Åsmund Thorkildsen holde et foredrag om den kunstneriske ytring både som et eksistensielt og samfunnsmessig virkemiddel. Thorkildsen tar utgangs i Kåre Øijord utstillingen, men vil ha fokus på kunst som agitasjonspropaganda og frihetsytring. Arrangementet streames via Facebook.