EW2_2119web

Graffiti – film og foredrag

Denne onsdagen er det premiere på en film i forbindelse med Ugangsprosjektet ved Eric Ness Christiansen. I tillegg kommer kunstner Anders Eiebakke og skal holde et foredrag med tittelen: «Style is King: Fra tekst til ikon, en graffitihistorie»

Anders Eiebakke er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi i Oslo. Han er mest kjent for dronerelatert kunst, men har tidligere også jobbet med utgangspunkt i graffitikultur og var en tidlig forsvarer av graffitimiljøet.