Folkeakdemiet - 300 år

Folkeakdemiet Drammen

By og landskap i endring

Petter Øijord har funnet frem malerier og tegninger helt tilbake til 1700-tallet når han skal vise oss hvordan Drammen har endret seg de siste hundreårene. Endringene både av landskapet og elva har endret seg dramatisk. Ta for eksempel Holmen, som nå er helt ødelagt, var byens fineste park i flere hundre år.  For ikke å snakke om hvor mye bebyggelsen har endret seg. Det har brent både på Bragernessiden og på Strømsøsiden, og byggestilen har i følge Øijord gått fra det stygge til det pene – eller kanskje helst motsatt. Noe er jo fremdeles intakt, som Øvre Bragernes, men Øijord er kritisk til det han mener er byforfalskning, som at man kaller Tollbukaiene for Tangenkaien, selv om den ikke ligger på Tangen. Politikerne tar bort noe av identiteten til byen, mener Øijord som har vært med i Fortindsminneforeningen i mange år. Man burde også være flinkere til å bevare, som at man etter bybrannen i 1866 rev kirketårnet som stod igjen etter brannen – intakt. Så solid var kirketårnet, at to firmaer måtte gi opp rivingsprosjektet, før et tredje firma endelig klarte å rive det. Petter Øijord er opptatt av både bevaring og naturvern, og har også et mangeårig medlemskap i sportsfiskerne og kjenner byen både til lands og til vanns. 

Hvor: Drammen Museum

Når: Onsdag 2/11 klokken 18.00

Pris: 50,- for medlemmer og 100,- for ikke-medlemmer

Hvorfor: Etter dette blir du garantert en større Drammenspatriot 🙂

By og landskap i endring

Petter Øijord har funnet frem malerier og tegninger helt tilbake til 1700-tallet når han skal vise oss hvordan Drammen har endret seg de siste hundreårene. Endringene både av landskapet og elva har endret seg dramatisk. Ta for eksempel Holmen, som nå er helt ødelagt, var byens fineste park i flere hundre år.  For ikke å snakke om hvor mye bebyggelsen har endret seg. Det har brent både på Bragernessiden og på Strømsøsiden, og byggestilen har i følge Øijord gått fra det stygge til det pene – eller kanskje helst motsatt. Noe er jo fremdeles intakt, som Øvre Bragernes, men Øijord er kritisk til det han mener er byforfalskning, som at man kaller Tollbukaiene for Tangenkaien, selv om den ikke ligger på Tangen. Politikerne tar bort noe av identiteten til byen, mener Øijord som har vært med i Fortindsminneforeningen i mange år. Man burde også være flinkere til å bevare, som at man etter bybrannen i 1866 rev kirketårnet som stod igjen etter brannen – intakt. Så solid var kirketårnet, at to firmaer måtte gi opp rivingsprosjektet, før et tredje firma endelig klarte å rive det. Petter Øijord er opptatt av både bevaring og naturvern, og har også et mangeårig medlemskap i sportsfiskerne og kjenner byen både til lands og til vanns. 

Hvor: Drammen Museum

Når: Onsdag 2/11 klokken 18.00

Pris: 50,- for medlemmer og 100,- for ikke-medlemmer

Hvorfor: Etter dette blir du garantert en større Drammenspatriot 🙂