Folkeakademiet 2

Folkeakademiet i Drammen – Randi Rosenqvist – Strafferettslig tilregnelig eller helt gal?

Da er Folkeakademiet i gang med vårens program, og vi starter med en skikkelig godbit. Randi Rosenqvist er det i Norge som vet mest om psykisk syke, tilregnelighet og straff versus behandling, og har vært en tydelig stemme i debatten i flere tiår. Hun kommer til oss førstkommende onsdag klokken 18.00.

Strafferettslig tilregnelig eller helt gal?

Hvorfor ble Espen Andersen Bråthen som drepte fem personer på Kongsberg dømt som utilregnelig, mens Behring Breivik ble dømt til fengsel? Og, hvordan tar man vare på de aller sykeste i dagens kriminal- og helseomsorg? Randi Rosenqvist kommer til Drammen for å ta oss med på en reise i psyken og psykiatriens irrganger.

–          Svikter samfunnet alvorlig psykisk syke som ikke evner et autonomt liv uten å komme i konflikt med omgivelsene, spør Randi Rosenqvist i dette foredraget.  Randi Rosenqvist er psykiater med over 40 års erfaring med rettspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og fengselspsykiatri. Randi var ansatt i kriminalomsorgen fra 2009 – 2020 – og hadde blant annet ansvaret med å observere Anders Behring Breivik i fengselet. Hun konkluderte da med at Breivik ikke var psykotisk.

Rosenqvist er en sterk og kritisk stemme til dagens psykiatri – og fengselsvesen. Hun er sterkt kritisk til at psykiatriske pasienter sendes hjem med tilbud om korte dagtilbud som eneste hjelp. – Hver uke ringer det fortvilte pårørende til meg. Det er uholdbart at de aller sykeste skal måtte bo alene uten den helseomsorgen de trenger, sier Rosenqvist.

Bør ikke samlokaliseres

Om et par år flytter psykiatrien og somatikken i Drammen og omegn inn i et nytt sykehusbygg på Brakerøya. Det mener Rosenqvist er en dårlig ide.

–          De dårligste psykiatriske pasientene trenger en lang sykehusbehandling, og passer dårlig til å samlokaliseres med somatikken, der pasientene skal ligge kortest mulig. De trenger ro og helt andre typer omgivelser, sier Rosenqvist som heller vil tilbake til institusjonene i gamle dager, med naturskjønne omgivelser og lange behandlingsopphold. 

Rosenqvist kom inn i den rettsmedisinske kommisjonen som 30 åring og har bidratt til endring av rettspsykiatrisk praksis. I dag er Randi Rosenqvist opptatt av nedleggelse av antall senger i psykiatrien i 1990 var det 7745 senger, i 2020 var det 3284 senger.