kaare-oijord-home

Utstillingsåpning: Kåre Øijord
En mann, hans tid og hans landskap.

Kåre Øijord (1921-2016) var en betydelig kunstner med bolig i Drammen. Hans maleri står i den store franskinspirerte tradisjonen der spontan penselføring, frisk fargebruk, stor innlevelse i motivet og en malemåte der maleren med kropp og sjel interagerte med motivene og skapte svært vitale og uttrykksfulle bilder. Øijord var elev av Jean Heiberg, som i likhet med Henrik Sørensen hadde vært elev av selveste Henri Matisse i Paris på begynnelsen av 1900-tallet.

Kåre Øijord malte bilder av steder og hans gjennomførte moderne maleri tolket landskap som frembringelser det strålte ånd og liv ut av. Det er ikke så vanlig lenger å snakke om «ånd» og «sjel», men i Kåre Øijords tilfelle blir det platt og på grensen til meningsløst å ikke trekke inn hele mennesket slik det lever i spennet mellom himmel og bakke, mellom himmel og hevete. Kåre Øijord hadde en av de dypeste og mest gruvekkende erfaring et menneske i Europa kunne ha på 1900-tallet. Han ble som student under 2. verdenskrig arrestert og brakt til konsentrasjonsleiren Buchenwald.

Det å se menneskets ondskap rett i hvitøyet gav den unge kunstneren en følelse av bunnløs engstelse og visshet om det destruktive i historien. Han valget å konfrontere seg selv med den erfaringen som ble skildret i bilder laget både i konsentrasjonsleieren og i årene som fulgte frigjøringen. Men stedet for å gå til grunne i møtet med det dypeste, valgte han seg fire landskaper, der han lot naturens og livskreftenes skjønnhet fylle ham. Hans modne kunst er en visjonær kunst der han gav uttrykk for undring, glede og henrykkelse over bakker og trør, åser og vann, skyer og solstrålende fremtoninger mot det blå. Han valgte lyset, og det får for oss som ser det sin betydning gjennom avstanden til den mørke klangbunn vi må oppleve hans modne kunst fra.

Utstillingen vil vise verk fra hele hans produksjon og både utstilling og katalogessay vil bli strukturert etter spranget og valget fra det mørke dyp til den himmelstrebende skjønnhet.

Kurator for utstillingen er Åsmund Thorkildsen, som også vil skrive et essay om Øijords kunst i katalogens om vil ledsage utstillingen.