Frida Hansen, "I rosenhaven", 1904

Barnas kunstklubb

Denne søndagen skal vi se på det flotte billedteppe til Frida Hansen og deretter lage vår egen rosehave i workshopen! Velkommen!