Artist Talk

Artist Talk

Drammen Kunstforening 2022 – som lyset beveger fargen

Moderator: Jasmina Kemura

Jasmina Kemura vil lede en samtale, der hun sammen med Kristin Lindberg og Lars Strandh, fører oss inn i deres verden på en interessant, åpen, og kanskje uventet måte.

Publikum vil få ta del i hvordan kunstnerne utforsker farger fra ulike metodiske tilnærminger.  

Begges arbeider er ekspressive repetisjoner og insisteringer med farge, lys og rytme.

Kontemplasjon, fargeminner, erindringer og undring kan være stikkord for opplevelsen.  

Utstillingen viser hvordan de fremhever hverandres kunstuttrykk, både gjennom enkeltverk, og i samspillet mellom dem.

 – som lyset beveger fargen – inviterer publikum inn i en enestående og vakker kunstopplevelse av farge og lys.   

Kristin Lindberg og Lars Strandh har kuratert utstillingen.