Premises in the Museum building

Home / The museum / Venues for meetings and events / Premises in the Museum building

We rent out communication rooms on the 1st floor of the Museum building for lectures, meetings, etc.

Hvis du vil leie lokale i museumsbygningen må du ta kontakt med museet og avklare om det er ledig. Bruk av dette lokalet krever vakthold og det påløper kr. 750,- pr. påbegynte time for alle lån- og leieforhold.

Contact Drammens Museum on 32 20 09 30 between 11-15, or until post@drammens.museum.no