Kulturkveld samtale

Cultural evening - Living landscape

Kurator Per Bjarne Boym og prosjektleder Ida M. Klingvall i samtale om vårens utstilling Levende landskap – Thorvald Erichsens maleri 1920-39. Hvordan kan mennesket og landskapet spille på lag? Hvordan kan dagens publikum møte disse lanskapene?