IMG_5549

Eivor Winther Sunesen er ansatt som museumsdirektør fra 1. juli 2024

Styret ved Drammens Museum har ansatt Eivor Winther Sunesen som museumsdirektør fra 1. juli. Sunesen har fungert i stillingen i to år.

Vi er svært fornøyde med at Eivor Winther Sunesen vil lede museet videre, sier styreleder Vibeke M. Kiær. Sunesen har siden sommeren 2022 ledet museet over i en ny tid og nyter stor tillit både i styret og blant de ansatte.

Museet har lagt en strategi for å knytte sterkere bånd til vårt lokale og regionale publikum og skape gode relasjoner i nærmiljøet. Visjonen er å være en sentral møteplass der alle kan oppleve kultur, historie og kunst. Som en viktig del av strategien skal museet i større grad fremheve det genuine ved museets egne samlinger, bygninger og museumsanlegg og gjennom prosjekter sikre at museet utvikler seg for å bli tilgjengelig for et bredere publikum.

Eivor Winther Sunesen har et stort engasjement for hele museet, for teamet med kompetente medarbeidere, for de allsidige og interessante samlingene og for de unike bygningene museet eier rundt i byen. Hun har solid museumsfaglig kompetanse og erfaring fra ledende stillinger i kunst- og kulturinstitusjoner i Norge gjennom nærmere 30 år. Fra 2001 som økonomi- og administrasjonsleder og nestleder på Drammens Museum, og fra 1995 til 2000 i lignende stilling på Kunstnernes Hus. Hun har vært førstekonsulent i KORO fra 2000-2001, samt vært Intern på Museum of Modern Art, New York, i 1998, og hospitert på DIA Art Foundation, New York, i 2007. Sunesen har tidligere også arbeidet i London og Stockholm.

Eivor Winther Sunesen er siviløkonom med en Master i museums- og galleriledelse (1995) fra City University, London og Bachelor i økonomi og administrasjon (1993) fra University of Bath, England.

Drammens Museum
Vibeke M. Kiær
Styreleder
Mob: 91 34 59 57

Se også...