Fremtidsangst og fortidsforløsning

Der er en alvor i Årsutstillingen 2022, som reflekterer de mange bekymringer, man kan have, når man lever i dag: klimakrise og overforbrug, mental sårbarhed, krig, sygdom og død. Udstillingen går tæt på alt det svære, men finder også håb i gamle traditioner, taktile eksperimenter og tilfældighedens lyksalighed.

Af Joachim Aagaard Friis