Gulskogen gård – viktig bygningsvern fortsetter i 2021

15. april 2021

Drammens Museum har fått et viktig tilskudd til fredete bygg fra Viken fylkeskommune på vegne av Riksantikvaren 2021. I tillegg har museet fått en betydelig tildeling fra Stiftelsen UNI.

Gulskogen Gård park / Drammens Museum

Gulskogen Gård park

3. januar 2021

Gulskogen Gård

11. november 2020

Bli bedre kjent med lystgårdens historie gjennom et besøk. Besøkende kan komme inn i hovedhuset og vandre rundt og se interiørene sammen med en museumsvert, og med tilgang til digital formidling. I tillegg kan man besøke bryggerhuset og kammerset i sidefløyen der museet har en kiosk med forfriskninger.