Per Anders Nordby – Myter – Tradisjoner – Strukturer

13. april 2021

Arkitekt Per Anders Nordby (1936-2022) var en kunstnerarkitekt. Arkitektur skjer i spennet mellom reguleringsplaner, finansiering, ingeniørberegninger, formgivning og i beste fall, kunstneriske betraktninger.

What looks good is good

What Looks Good is Good!

1. februar 2021